Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Raid Points

1

Pardeep

Narwal

Raider

170

1690

2

Maninder

Singh

Raider

143

1428

3

Pawan

Sehrawat

Raider

126

1189

4

Rahul

Chaudhari

Raider

154

1045

5

Deepak

Hooda

All-Rounder

157

1020

6

Naveen

Kumar

Raider

91

1005

7

Sachin

Raider

128

952

8

Arjun

Deshwal

Raider

91

947

9

Vikash

Kandola

Raider

120

800

10

Ajay

Thakur

Raider

120

794

Loading...