Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Raid Points

1

Pardeep

Narwal

Raider

153

1568

2

Maninder

Singh

Raider

122

1231

3

Rahul

Chaudhari

Raider

150

1039

4

Deepak

Hooda

All-Rounder

157

1020

5

Pawan

Sehrawat

Raider

105

987

6

Naveen

Kumar

Raider

85

934

7

Ajay

Thakur

Raider

120

794

8

Sachin

Raider

106

781

9

Vikash

Kandola

Raider

101

732

10

Rohit

Kumar

Raider

101

683

Loading...