Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Raid Points

1

Anup

Kumar

Raider

16

155

2

Rahul

Chaudhari

Raider

14

151

3

Maninder

Singh

Raider

16

130

4

Ajay

Thakur

Raider

15

122

5

Kashiling

Adake

Raider

14

113

6

Surjeet

Narwal

Raider

14

113

7

Ravi

Dalal

Raider

16

111

8

Jasvir

Singh

Raider

15

106

9

Wazir

Singh

Raider

12

104

10

Nitin

Madane

Raider

12

101

Loading...