Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Total Points

1

Pardeep

Narwal

Raider

170

1699

2

Maninder

Singh

Raider

143

1442

3

Pawan

Sehrawat

Raider

126

1254

4

Deepak

Hooda

All-Rounder

157

1119

5

Rahul

Chaudhari

Raider

154

1106

6

Naveen

Kumar

Raider

91

1020

7

Sachin

Raider

128

1006

8

Arjun

Deshwal

Raider

91

952

9

Vikash

Kandola

Raider

120

822

10

Ajay

Thakur

Raider

120

816

Loading...