Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Total Points

1

Pardeep

Narwal

Raider

153

1577

2

Maninder

Singh

Raider

122

1244

3

Deepak

Hooda

All-Rounder

157

1119

4

Rahul

Chaudhari

Raider

150

1100

5

Pawan

Sehrawat

Raider

105

1037

6

Naveen

Kumar

Raider

85

948

7

Sachin

Raider

106

822

8

Ajay

Thakur

Raider

120

816

9

Vikash

Kandola

Raider

101

752

10

Rohit

Kumar

Raider

101

730

Loading...