Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Do-or-Die Raid Points

1

Deepak

Hooda

All-Rounder

157

209

2

Sachin

Raider

106

195

3

Pardeep

Narwal

Raider

153

185

4

Rahul

Chaudhari

Raider

150

174

5

Ajay

Thakur

Raider

120

163

6

Maninder

Singh

Raider

122

160

7

Shrikant

Jadhav

Raider

120

133

8

Rishank

Devadiga

Raider

122

129

9

Rajesh

Mondal

Raider

89

124

10

Vikash

Kandola

Raider

101

122

Loading...