Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Do-or-Die Raid Points

1

Deepak

Hooda

All Rounder

140

195

2

Rahul

Chaudhari

Raider

129

167

3

Ajay

Thakur

Raider

120

163

4

Pardeep

Narwal

Raider

131

156

5

Maninder

Singh

Raider

101

141

6

Rishank

Devadiga

Raider

122

129

7

Sachin

Raider

86

128

8

Rajesh

Mondal

Raider

89

124

9

Shrikant

Jadhav

Raider

99

116

10

Vikash

Kandola

Raider

77

108