Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Avg. Raid Points

1

Kashiling

Adake

Raider

14

8.14

2

Rahul

Chaudhari

Raider

14

7

3

Ajay

Thakur

Raider

13

6.08

4

Wazir

Singh

Raider

11

5.91

5

Anup

Kumar

Raider

14

5.29

6

Pravin

Niwale

Raider

8

5.13

7

Rajesh

Narwal

All Rounder

14

4.93

8

Jasvir

Singh

Raider

13

4.92

9

Sukesh

Hegde

Raider

13

4.77

10

Sonu

Narwal

Raider

11

4.64

Loading...