Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Do-or-Die Raid Points

1

Ajay

Thakur

Raider

13

36

2

Rohit

Kumar Choudary

Raider

14

33

3

Sukesh

Hegde

Raider

13

26

4

Rishank

Devadiga

Raider

13

25

5

Shabeer

Bappu

Raider

10

21

6

Mahendra

Ganesh Rajput

Raider

12

21

7

Gurvinder

Singh

Raider

16

19

8

Kashiling

Adake

Raider

14

19

9

Rajesh

Mondal

Raider

15

18

10

Deepak

Narwal

Raider

16

18

Loading...