Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Super 10s

1

Surjeet

Singh

Raider

12

5

2

Pardeep

Narwal

Raider

16

5

3

Rohit

Kumar

Raider

12

5

4

Rahul

Chaudhari

Raider

13

4

5

Rishank

Devadiga

Raider

16

2

6

Jang

Kun Lee

Raider

15

2

7

Nitin

Tomar

Raider

10

2

8

Rohit

Baliyan

Raider

11

2

9

Selvamani

K

Raider

8

1

10

Anil

Shriram Nimbolkar

Raider

6

1

Loading...