Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Do-or-Die Raid Points

1

Ashu

Malik

Raider

23

41

2

Vinay

Raider

23

40

3

Sachin

Raider

22

38

4

Arjun

Deshwal

Raider

23

36

5

Mohit

Goyat

Raider

22

33

6

Parteek

Dahiya

Raider

20

33

7

Pankaj

Mohite

Raider

22

32

8

Ajinkya

Pawar

Raider

21

28

9

Bhavani

Rajput

Raider

20

26

10

Narender

Raider

21

24

Loading...