Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Successful Raids

1

Pawan

Sehrawat

Raider

24

244

2

Arjun

Deshwal

Raider

22

221

3

Maninder

Singh

Raider

22

192

4

Naveen

Kumar

Raider

17

180

5

Abhishek

Singh

Raider

22

144

6

Vikash

Kandola

Raider

22

143

7

Sachin

Raider

23

142

8

Surender

Gill

Raider

23

140

9

Pardeep

Narwal

Raider

24

139

10

Mohit

Goyat

Raider

21

136

Loading...