Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Avg. Raid Points

1

Pawan

Sehrawat

Raider

24

12.67

2

Naveen

Kumar

Raider

17

12.18

3

Arjun

Deshwal

Raider

22

12.14

4

Maninder

Singh

Raider

22

11.91

5

Siddharth

Desai

Raider

3

11.33

6

Surender

Gill

Raider

23

8.22

7

Rajnish

Raider

13

8.15

8

Abhishek

Singh

Raider

22

8.05

9

Manjeet

Raider

20

7.95

10

V

Ajith Kumar

Raider

20

7.95

Loading...