Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Do-or-Die Raid Points

1

Arjun

Deshwal

Raider

10

29

2

Ajinkya

Pawar

Raider

9

21

3

Maninder

Singh

Raider

11

20

4

Deepak

Hooda

All Rounder

10

17

5

Prashanth

Kumar Rai

Raider

11

15

6

Sachin

Raider

11

15

7

Ankit

Beniwal

Raider

10

15

8

Surender

Gill

Raider

11

15

9

Aslam

Inamdar

Raider

10

15

10

Vikash

Kandola

Raider

10

14