Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Do-or-Die Raid Points

1

Mohit

Goyat

Raider

21

49

2

Arjun

Deshwal

Raider

22

44

3

Ajinkya

Pawar

Raider

18

42

4

Sachin

Raider

23

40

5

Maninder

Singh

Raider

22

39

6

Aslam

Inamdar

Raider

23

37

7

Deepak

Hooda

All-Rounder

17

31

8

Abhishek

Singh

Raider

22

30

9

Surender

Gill

Raider

23

30

10

Vikash

Kandola

Raider

22

27

Loading...