Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Total Points

1

Pawan

Sehrawat

Raider

11

156

2

Maninder

Singh

Raider

11

139

3

Naveen

Kumar

Raider

9

138

4

Arjun

Deshwal

Raider

10

115

5

Surender

Gill

Raider

11

102

6

Abhishek

Singh

Raider

11

86

7

Aslam

Inamdar

Raider

10

83

8

Vikash

Kandola

Raider

10

82

9

Pardeep

Narwal

Raider

11

79

10

Rakesh

Raider

10

79