Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Super 10s

1

Pawan

Sehrawat

Raider

24

18

2

Maninder

Singh

Raider

22

16

3

Arjun

Deshwal

Raider

22

16

4

Naveen

Kumar

Raider

17

12

5

Pardeep

Narwal

Raider

24

9

6

Vikash

Kandola

Raider

22

8

7

Surender

Gill

Raider

23

8

8

Mohit

Goyat

Raider

21

8

9

Abhishek

Singh

Raider

22

7

10

Rajnish

Raider

13

6

Loading...