Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Super Raids

1

Pardeep

Narwal

Raider

22

14

2

Pawan

Kumar

raider

24

11

3

Siddharth

Desai

Raider

22

7

4

Vikash

Khandola

raider

20

6

5

Vinay

Raider

23

6

6

Maninder

Singh

raider

20

5

7

K.Prapanjan

raider

20

4

8

Sonu

GFG

Raider

17

4

9

Pankaj

Mohite

Raider

16

4

10

Mohammad

Nabibakhsh

All Rounder

23

3

Loading...