Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Total Points

1

Pawan

Kumar

raider

24

360

2

Pardeep

Narwal

Raider

22

304

3

Naveen

Kumar

Raider

23

303

4

Siddharth

Desai

Raider

22

220

5

Maninder

Singh

raider

20

205

6

Vikash

Khandola

raider

20

195

7

Abhishek

Singh

Raider

21

163

8

Deepak

Hooda

All Rounder

20

158

9

Shrikant

Jadhav

raider

22

152

10

Manjeet

raider

22

151

Loading...