Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Super 10s

1

Naveen

Kumar

Raider

23

22

2

Pawan

Kumar

raider

24

18

3

Pardeep

Narwal

Raider

22

15

4

Vikash

Khandola

raider

20

11

5

Maninder

Singh

raider

20

10

6

Siddharth

Desai

Raider

22

10

7

Abhishek

Singh

Raider

21

10

8

Deepak

Hooda

All Rounder

20

7

9

V

Ajith Kumar

Raider

19

5

10

Rohit

Gulia

All Rounder

22

4