Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Avg. Raid Points

1

Pawan

Kumar

raider

24

11.29

2

Pardeep

Narwal

Raider

21

11.1

3

Siddharth

Desai

Raider

21

10.38

4

Maninder

Singh

raider

22

9.36

5

Ajay

Thakur

Raider

22

9.23

6

Nitin

Tomar

raider

11

9.09

7

Deepak

Hooda

All Rounder

22

8.91

8

Sachin

Raider

23

8.26

9

Monu

Goyat

Raider

20

8

10

Vikash

Khandola

raider

22

7.82

Loading...