Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Do-or-Die Raid Points

1

Rahul

Chaudhari

Raider

21

43

2

Shrikant

Jadhav

raider

25

43

3

Siddharth

Desai

Raider

21

41

4

Maninder

Singh

raider

22

34

5

Ajay

Thakur

Raider

22

33

6

Pawan

Kumar

raider

24

29

7

Sachin

Raider

23

28

8

Naveen

Kumar

Raider

22

26

9

Meraj

Sheykh

All Rounder

19

25

10

Rohit

Kumar

raider

24

24

Loading...