Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Super Raids

1

Pawan

Kumar

raider

24

11

2

Siddharth

Desai

Raider

21

10

3

Pardeep

Narwal

Raider

21

6

4

Maninder

Singh

raider

22

6

5

Rohit

Kumar

raider

24

5

6

Vikash

Khandola

raider

22

5

7

Meraj

Sheykh

All Rounder

19

4

8

Nilesh

Salunke

Defender

19

4

9

Shrikant

Jadhav

raider

25

4

10

Deepak

Hooda

All Rounder

22

4

Loading...