Meet the Heroes

 • Nilesh Shinde
 • Nitin Madane
 • Mohit Chhillar
 • Surender Nada
 • Kashiling Adake
 • Meraj Sheykh
 • Jasvir Singh
 • Shabeer Bappu
 • Pardeep Narwal
 • Dharmaraj Cheralathan
 • Ajay Thakur
 • Manjeet Chillar
 • Rahul Chaudhari
 • Sukesh Hegde
 • Anup Kumar
 • Rakesh Kumar
 • Nilesh Shinde
 • Nitin Madane
 • Mohit Chhillar
 • Surender Nada
 • Kashiling Adake
 • Meraj Sheykh
 • Jasvir Singh
 • Shabeer Bappu
 • Pardeep Narwal
 • Dharmaraj Cheralathan
 • Ajay Thakur
 • Manjeet Chillar
 • Rahul Chaudhari
 • Sukesh Hegde
 • Anup Kumar
 • Rakesh Kumar